Εθνικές Μεταφορές

Εθνικές Μεταφορές

Εθνικές Μεταφορές

ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Ο όρος Γενικό Φορτίο συνήθως υποδηλώνει φορτία προϊόντων με σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, που δεν απαιτούν ειδική μεταχείριση, συνθήκες μεταφοράς, χειρισμούς και διαδικασίες τεκμηρίωσης. Αφορά αβλαβή φορτία, υποκείμενα σε γενικές συνθήκες εναπόθεσης, απόθεσης και φορτοεκφόρτωσης που διακινούνται με καθιερωμένα μεταφορικά μέσα, χωρίς να είναι απαραίτητοι ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι, ή χώροι εναπόθεσης. Τα φορτία αυτά είναι συνήθως συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια, βαρέλια, μπάλες, δέματα, ξυλοκιβώτια και παλέτες και μεταφέρονται μέσω τακτικών δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων υπό συνθήκες μεταφοράς περιβάλλοντος.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

Αναλαμβάνουμε μεταφορές πέραν του γενικού φορτίου και διαθέτουμε τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώση, εμπειρία και ικανότητα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εξειδικευμένων φορτίων που έχουν ειδικές απαιτήσεις για αποθήκευση, εξοπλισμό χειρισμού, μεταφορικά μέσα και συνθήκες μεταφοράς. Στα ειδικά φορτία συμπεριλαμβάνονται εκείνα που είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα/επιβλαβή (ADR, IMO, DG), όσα απαιτούν ειδικές θερμοκρασίες μεταφοράς, όσα έχουν διαστάσεις και βάρη πέρα από τα προσφερόμενα καθιερωμένα μεταφορικά μέσα, τρόφιμα, σκάφη, ανταλλακτικά μηχανοκίνητων οχημάτων, φαρμακευτικά, ευπαθή εμπορεύματα, προϊόντα μικρής διάρκειας ζωής, προϊόντα υψηλής αξίας, έργα τέχνης, εκθεσιακά υλικά, εξοπλισμό παραστάσεων, διπλωματικό και στρατιωτικό φορτίο, χημικά και φορτία project.

Η διαχείριση εξειδικευμένων φορτίων απαιτεί ειδική παρακολούθηση ώστε να διασφαλίζεται ότι σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και τεκμηρίωση έχουν συμπληρωθεί επαρκώς.

  • Ελέγχουμε με λεπτομέρεια, διευκρινίζουμε και επιβεβαιώνουμε με τον πελάτη τις σχετικές απαιτήσεις
  • Επεξεργαζόμαστε πριν από τη μεταφορά ζητήματα που αφορούν σε πρότυπα και κανονισμούς
  • Οργανώνουμε κατάλληλα τη συσκευασία, τον χειρισμό, την εναπόθεση, την αποθήκευση και τη στοιβασία
  • Προσφέρουμε υπηρεσίες ασφάλισης για όλη τη διαδρομή
  • Επιμελούμαστε την τεκμηρίωση ειδικών μεταφορών σύμφωνα με πρότυπες προβλεπόμενες διαδικασίες
  • Ελέγχουμε για τυχόν απαιτήσεις τελωνείων διαδρομής και άλλων αρχών, διασφαλίζοντας έτσι τη νομιμότητα της μεταφοράς
  • Διαβιβάζουμε κατάλληλα τις οδηγίες και όλες τις λεπτομέρειες στα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η εταιρεία μας διαθέτει εκτεταμένο εύρος υπηρεσιών για διακίνηση γενικού & ειδικού φορτίου. Επιπρόσθετα, προσφέρουμε υπηρεσίες συσκευασίας, αποσυσκευασίας, αποθήκευσης, απεντόμωσης, διανομής, πραγματογνωμοσύνης, παρέχοντας και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η “SKG” Thessaloniki Cargo Services είναι πιστοποιημένη ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας AEO-F (C + S) και διαθέτει επίσης πιστοποίηση διαδικασιών ISO 9001:2015.

Στόχος μας … να υπερβούμε τις προσδοκίες σας!

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτ. - Παρ.: 09:00 – 17:30

Σάβ: Κλειστά

Κυρ.: Κλειστά

Διεύθυνση

Κεντρικό γραφείο : 21,
Ν. Κουντουριώτη – 546 25 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
Αποθήκη : Ναυαρίνου, Α.Ο. 675 (πάροδος Πόντου Διαβατών), Δήμος Δέλτα, Δ. Δ. Εχεδώρου 570 08 Διαβατά – Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
info@skgcargo.com

SKG Cargo

Η “SKG Thessaloniki Cargo Services” είναι μια εταιρία στο χώρο των πρακτορεύσεων, μεταφορών και Logistics.